Τα μαθήματα ξεκινούν την 1ηΟκτωβρίου  και τελειώνουν στις 31 Μάιου. Ακολουθούνται οι αργίες των σχολείων

Από 15 Ιουνίου  λειτουργούν καλοκαιρινά τμήματα με κατασκευές .

Οι μαθητές απασχολούνται για δύο ώρες εβδομαδιαίως

Δεν θα πρέπει να γίνονται τακτικές απουσίες, γιατί κάτι τέτοιο θα  έχει ως αποτέλεσμα την δυσλειτουργία του τμήματος, καθώς τα μαθήματα θα στηρίζονται σε θεματικούς κύκλους.

Η ενημέρωση των γονιών  θα είναι συχνή, ενώ οι ίδιοι οι γονείς θα μπορούν να παρακολουθήσουν ένα δίωρο μάθημα, σαν ακροατές.