Σας καλωσορίζουμε στο εικαστικό εργαστήρι χartαετός. Μέσα από την σελίδα μας  θα μπορέσετε να βρείτε όλες τις πληροφορίες για την λειτουργία του εικαστικού εργαστηρίου μας.

Ο χartαετός, φιλοδοξεί να μυήσει τα παιδιά στον μαγικό κόσμο της τέχνης, δίνοντας τους τα κατάλληλα ερεθίσματα για να αναπτύξουν την φαντασία και την δημιουργικότητα τους.

Η μακροχρόνια ενασχόληση με την εικαστική παιδεία, μας καθίστα υπεύθυνους για την άρτια και αποτελεσματική εκπαιδευτική πράξη και μας δίνει αφορμή για ακόμα περισσότερη προσφορά και δημιουργία