Τμήματα σχολικού έτους 2019 -2020

4 ετών 

1)   Τρίτη και Πέμπτη 5-6 μ.μ  

2)   Τρίτη και Πέμπτη 6-7 μ.μ  

5 ετών 

1)   Δευτέρα και Τετάρτη 6-7μ.μ 

Α Δημοτικού

1)   Τετάρτη 4 -6 μ.μ 

Β , Γ Δημοτικού

1)   Τρίτη 6-8 μ.μ

Δ,Ε, Δημοτικού

1)   Τετάρτη 6-8 μ.μ (35 € / μήνα)

 

Κατασκευές :Σάββατο 10-13 μ.μ 

Εισαγωγή στο ελεύθερο σχέδιο(εφηβικό)

Σάββατο 10 -13 μ.μ 

Λυκείου

        Σάββατο 4 -8 μ.μ  

Ενήλικες

        Σάββατο 4 -7 μ.μ