Οι εγγραφές για τα καλοκαιρινά εργαστήρια ξεκινούν από τον Μάιο καθημερινά 16.00 – 20.00 μ.μ. και καθ’ όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου με απαραίτητη προϋπόθεση τη δήλωση συμμετοχής μία εβδομάδα πριν από κάθε θεματική εβδομάδα.